Tidigare konferenser

Senast ändrad: 05 juni 2023

Här finns länkar till tidigare MKB-dagar och Mångfaldskonferenser.

Mångfaldskonferenserna

Mångfaldskonferenserna har genomförts av CBM sedan 1998 (med undantag för 2020), varje år på ett aktuellt tema som knyter an till hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

Förra årets Mångfaldskonferens (2021) var en heldag med föredrag och samtal kring biologisk mångfald och framtiden utifrån olika perspektiv. Vi adresserade glappet mellan den vetenskapliga kunskapen om förlusten av biologisk mångfald och vad vi riskerar genom att låta den fortsätta, och de insatser som görs för att nå ett samhälle som leder till förändring. 

Här finns dokumentation från de tidigare konferenser. 

 

MKB-dagen

Konferensen MKB-dagen har länge varit den självklara mötesplatsen för de som jobbar med miljöbedömning och MKB-relaterade frågor inom myndighet, bransch och akademi.

MKB-dagen har arrangerats årligen sedan 1999 (med enstaka avbrott). Den startades inom ramen för dåvarande MKB-centrum vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och har efter centrets nedläggande fortsatt genomföras på initiativ av medarbetare vid institutionen för stad och land, SLU. Konferensen ordnas kring olika aktuella teman med den bärande idé att samverka kring programmet med olika aktörer. Sedan 2019 anordnas konferensen i samarbete mellan SLU och främst medarbetare på myndigheterna Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket och Boverket. Läs mer om vad de senaste MKB-dagarna handlat om, och vilka fler som deltagit i genomförandet här:

2017: MKB i förändring

2018: Integrering och samverkan

2019: Kumulativa effekter och uppföljning

2020: Digital konferens

2021: Artskydd, klimat och kommunernas kapacitet

 


Kontaktinformation

Mari Kågström, Forskare, Universitetslektor, biträdande
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
mari.kagstrom@slu.se, +4618672516

Annika Borg, Kommunikatör
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
annika.m.borg@slu.se, +4618-671212, +46725220323