Program för Mångfaldskonferensen 2023

Senast ändrad: 14 november 2023

Mångfaldskonferensen 2023:

En global räddningsplan. Det globala ramverket för biologisk mångfald – konsekvenser för Sverige

Program 15 november

8:00-9:00 Registrering och kaffe. Passa på att få en portion med frukostgröt utöver det vanliga*!

9:00 Välkommen!

9:10 Kunming-Montreal Globalt ramverk för biologisk mångfald (Torbjörn Ebenhard, CBM).

9:35 Sveriges genomförande av ramverket (Mette Svejgaard, Klimat- och näringslivsdepartementet).

9:50 Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att ta fram förslag till nationell strategi och handlingsplan kopplat till CBD (Maria Widemo, Naturvårdsverket).

10:15 Fikapaus

10:45 Miljömålsverkstäder, första passet.

12:15 Lunch

13:15 Miljömålsverkstäder, andra passet.

14:45 Fikapaus

15:15 Prisutdelning: Årets naturvägledning

15:45 Rapport från miljömålsverkstäderna

16:45 Överlämning till Miljömålsberedningen, samt avslutningsord.

17:00 Slut

* Vi bjuder på gröt gjord på kulturspannmål, genom forskningsprojektet "Historiska sädesslag i framtidens mat".


Kontaktinformation

Håkan Tunon, Forskningsledare
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
hakan.tunon@slu.se, +4618-672591, +460703615010