Om CBD och ramverket

Senast ändrad: 20 september 2023
En rad människor står på ett podium, håller varandra i händern a ich sträcker dem uppåt. EN turkos bakgrund där det står 2022 UN Biodiversity Cinference. Foto.

Mångfaldskonferensen 2023 handlar om det nya globala ramverket om biologisk mångfald, som antogs vid mötet COP15 i Montreal i december 2022. Vad innehåller det nya ramverket, och hur gick beslutsprocessen till? Vad behöver vi i Sverige nu göra för att implementera de åtaganden som den svenska regeringen nu varit med om att förhandla fram?

Information om COP15 och det nya globala ramverket

Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework

Webbsida med förklarande text samt länk till nedladdningsbart dokument med det beslutade Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.

2030 Targets (with Guidance Notes)

CBD-sekretariatets egen uttolkning av vad målen betyder.

Specialnummer av Biodiverse om COP15

Läs om vad som hände, och om resultatet: det nya globala ramverket för biologisk mångfald, i artiklar av de som var där. Biodiverse nr 1/23 innehåller en utförlig förklaring av de fyra huvudmålen i ramverket, samt åtgärdsmålen 1-23.

Läs hela numret här (länk till biodiverseonline).

Förhandlingsresultat, bakgrund och processen att ta fram nya mål

Läs om bakgrunden till COP15 som hölls i Kanada i december 2022, samt kommentarer till resultatet. (Länk till ny sida på denna webbplats.)

Andra länkar och resurser

Läs mer om CBD på Naturvårdsverkets webbplats. (Länk till Naturvårdsverket).

Svenska delegationens kortrapport: Kortrapport – UN Biodiversity Conference 3–19 december 2022. (länk till pdf-dokument)

 


Kontaktinformation

Håkan Tunon, Forskningsledare
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
hakan.tunon@slu.se, +4618-672591, +460703615010