Utbildning inom växtförädling

Senast ändrad: 13 september 2023

Program

SLU har flera tvååriga masterprogram som har en holistisk syn på livsmedelsproduktion såsom AgroecologyFood and Landscape och Sustainable Food Systems. Ett nytt magisterprogram, Livsmedelstillsyn, börjar hösten 2024.

Inom masterprogrammen Plant Biology for Sustainable Production och Horticultural Science finns möjlighet för fördjupning i växtförädling. 

Dessutom ges introduktion till genetik och växtförädling på flera program på kandidatnivå såsom trädgårdsingenjör: odlinglantmästare, livsmedel, växtodling och biologi och miljövetenskap.

Läs mer: https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/

Ansökan för program med start hösten 2024 kommer att vara öppen från 2024-03-15 till 2024-04-15 på www.antagning.se. 

Kurser

Flera valbara kurser vid SLU innehåller genetik och växtförädling, eller handlar om hållbar matproduktion. Kurserna är öppna även för andra sökande än programstudenter. Anmälan till kurser sker genom www.antagning.se. Plats ges efter behörighet och platsantal.

Kurser på grundnivå våren 2024

Anmälan öppen 15 september – 16 oktober 2023

Hållbar matproduktion 7,5 hp (distans)

Pomologi – odling, förökning och växtskydd 7,5 hp (Alnarp, halvdistans)

Sustainable Food Production – Challenges and Cropping System Solutions 7,5 hp (Uppsala)

Postharvest – Biology and Technology 15 hp (distans)

Kurser på avancerad nivå våren 2024

Anmälan öppen 15 september – 16 oktober 2023

Plant Biology for Breeding and Protection 15 hp (Alnarp, Uppsala)

Sustainable Plant Production – from Molecular to Field Scale 15 hp (Alnarp, Uppsala)

Global Food Systems and Food Security 15 hp (Uppsala)

Kurser på grundnivå hösten 2023

Anmälan var öppen till och med 17 april 2023

Genetik, cellbiologi och mikrobiologi 15 hp (Uppsala)

Maten i dagens och morgondagens samhälle – en introduktion 15 hp (Alnarp och distans)

Pomologi – skörd, lagring och förädling 7,5 hp (Alnarp, halvdistans)

Växförädling och växtfysiologi 15 hp (Alnarp)

Kurser på avancerad nivå hösten 2023

Anmälan var öppen till och med 17 april 2023

Applied Plant Biotechnology 15 hp (Alnarp)

Advanced Plant Breeding and Genetic Resources 15 hp (Alnarp)

Food Waste – Current Stuation and Future Possibilities 7,5 hp (Uppsala)

Food Ethics 7,5 hp (distans)

Genetic Diversity and Plant Breeding 15 hp (Uppsala)

Prospects and Challenges for a Sustainable Food system 15 hp (Uppsala)

Sustainable Agri-Food Value Chains and Bioeconomy 15 hp (distans)

Sommarkurser 2023

Anmälan var öppen till och med 15 mars 2023

De odlade växternas historia och framtid

Maten idag och imorgon, från olika perspektiv

Experimentell odling

Sommarkurs i agrarhistoria

Practical Research Training


Kontaktinformation

Salla Marttila, utbildningskoordinator SLU Grogrund
Institutionen för växtskyddsbiologi
salla.marttila@slu.se, 040-41 55 22