Utbildning inom växtförädling

Senast ändrad: 04 april 2024

Program

SLU har flera tvååriga masterprogram som har en holistisk syn på livsmedelsproduktion såsom AgroecologyFood and Landscape och Sustainable Food Systems. Ett nytt magisterprogram, Livsmedelstillsyn, börjar hösten 2024.

Inom masterprogrammen Plant Biology for Sustainable Production och Horticultural Science finns möjlighet för fördjupning i växtförädling. 

Dessutom ges introduktion till genetik och växtförädling på flera program på kandidatnivå såsom trädgårdsingenjör: odlinglantmästare, livsmedel, växtodling och biologi och miljövetenskap.

Läs mer: https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/

Ansökan för program med start hösten 2024 är öppen från 2024-03-15 till 2024-04-15 på www.antagning.se. 

Kurser

Flera valbara kurser vid SLU innehåller genetik och växtförädling, eller handlar om hållbar matproduktion. Kurserna är öppna även för andra sökande än programstudenter. Anmälan till kurser sker genom www.antagning.se. Plats ges efter behörighet och platsantal.

Kurser på grundnivå hösten 2024

Anmälan öppen 15 mars - 15 april, 2024

Genetik, cellbiologi och mikrobiologi 15 hp (Uppsala)

Maten i dagens och morgondagens samhälle – en introduktion 15 hp (Alnarp och distans)

Pomologi – skörd, lagring och förädling 7,5 hp (Alnarp, halvdistans)

Växtförädling och växtfysiologi 15 hp (Alnarp)

Kurser på avancerad nivå hösten 2024

Anmälan öppen 15 mars - 15 april, 2024

Applied Plant Biotechnology 15 hp (Alnarp)

Advanced Plant Breeding and Genetic Resources 15 hp (Alnarp)

Food Waste – Current Stuation and Future Opportunities 7,5 hp (Uppsala)

Food Ethics 7,5 hp (distans)

Genetic Diversity and Plant Breeding 15 hp (Uppsala)

Prospects and Challenges for Sustainable Food Systems 15 hp (Uppsala)

Sustainable Agri-Food Value Chains and Bioeconomy 15 hp (distans)

Sommarkurser 2024

Anmälan var öppen 19 februari – 15 mars, 2024

De odlade växternas historia och framtid i Sverige 7,5 hp (distans)

Sommarkurs i agrarhistoria 10 hp (distans)

Maten idag och i morgon från olika perspektiv 7,5 hp (distans)

Experimentell odling 15 hp (Alnarp)

Kurser på grundnivå våren 2024

Anmälan var öppen 15 september – 16 oktober, 2023

Hållbar matproduktion 7,5 hp (distans)

Pomologi – odling, förökning och växtskydd 7,5 hp (Alnarp, halvdistans)

Sustainable Food Production – Challenges and Cropping System Solutions 7,5 hp (Uppsala)

Postharvest – Biology and Technology 15 hp (distans)

Kurser på avancerad nivå våren 2024

Anmälan var öppen 15 september – 16 oktober, 2023

Plant Biology for Breeding and Protection 15 hp (Alnarp, Uppsala)

Sustainable Plant Production – from Molecular to Field Scale 15 hp (Alnarp, Uppsala)

Global Food Systems and Food Security 15 hp (Uppsala)


Kontaktinformation

Salla Marttila, utbildningskoordinator SLU Grogrund
Institutionen för växtskyddsbiologi
salla.marttila@slu.se, 040-41 55 22