Utbildning inom växtförädling

Senast ändrad: 23 september 2022
Man och kvinna arbetar med växter
SLU erbjuder flera kurser inom växtförädling. Foto: Annamia Olvmyr

Program

SLU har flera tvååriga masterprogram som har en holistisk syn på livsmedelsproduktion såsom AgroecologyFood and Landscape samt Sustainable Food Systems. Inom masterprogrammen Plant Biology for Sustainable Production samt Horticultural Science finns möjlighet för fördjupning i växtförädling. 

Dessutom ges introduktion till genetik och växtförädling på flera program på kandidatnivå såsom trädgårdsingenjör: odlinglantmästare samt biologi och miljövetenskap.

Läs mer: https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/

Ansökan för start hösten 2023 senast 2023-04-17 genom www.antagning.se 

Kurser

Flera valbara kurser vid SLU innehåller genetik och växtförädling, eller handlar om hållbar matproduktion. Kurserna är öppna även för andra sökande än programstudenter. Anmälan till kurser sker genom www.antagning.se. Plats ges efter behörighet och platsantal.

 

Kurser på grundnivå våren 2023

Anmälan öppen 15 september – 17 oktober 2022

Hållbar matproduktion 7,5 hp (distans)

Pomologi – odling, förökning och växtskydd 7,5 hp (Alnarp, halvdistans)

Framtidens livsmedelssystem – trender och strategier för hållbar mat 7,5 hp (Uppsala, halvdistans)

Sustainable Food Production – Challenges and Cropping System Solutions 7,5 hp (Uppsala)

Postharvest – Biology and Technology 15 hp (distans)

Kurser på avancerad nivå våren 2023

Anmälan öppen 15 september – 17 oktober 2022

Plant Biology for Breeding and Protection 15 hp (Alnarp, Uppsala)

Sustainable Plant Production – from Molecular to Field Scale 15 hp (Alnarp, Uppsala, Umeå)

Global Food Systems and Food Security 15 hp (Uppsala)

 

Kurser på grundnivå hösten 2022

Maten i dagens och morgondagens samhälle – introduktion 7,5 hp (distans) h

Pomologi – skörd, lagring och förädling 7,5 hp (distans) ​

Genetik, cellbiologi och mikrobiologi 15 hp (Ultuna) ​

Växtförädling och växtfysiologi 15 hp (Alnarp)

Kurser på avancerad nivå hösten 2022

Advanced Plant Breeding and Genetic Resources 15 hp (Alnarp) ​

Genetic Diversity and Plant Breeding 15 hp (Ultuna)

 


Kontaktinformation

Salla Marttila, utbildningskoordinator SLU Grogrund
Institutionen för växtskyddsbiologi
salla.marttila@slu.se, 040-41 55 22