Svartbergets fältforskningsstation

Senast ändrad: 09 september 2020

Svartbergets fältforskningsstation utanför Vindeln har över 1500 pågående försök, och samarbetar med forskare från hela världen.

Huvudsyftet med infrastrukturen är att skapa en fältplattform för mark, skog, vatten, myr och luftforskning och skapa möjligheter att studera interaktioner inom och mellan dessa landskapsdelar. Stationen tillhandahåller bland annat mycket långa tidsserier av klimatvariabler, samt inkluderar flera mycket välstuderade områden inom skogsbruk, vatten och myrekosystem där försök kan utföras.

Svartberget är en del av den nationella satsningen SITES.

Kontakt

Charlotta Erefur

Relaterade sidor:


Kontaktinformation