Svenska humlesorter

Senast ändrad: 08 november 2021

Svensk humle är eftertraktat av många små bryggerier som vill ha närproducerat. Lämpligheten för odling av olika sorter undersöks i detta projekt.

Efterfrågan på svensk humle har ökat de senaste åren, mycket pga att antalet småbryggerier ökat. I detta projekt kommer vi undersöka avkastning, tidighet, motstånd mot sjukdomar och innehåll av bitterämnen och oljor i följande SWE-sorter: 2, 4, 5, 12, 18, 22, 40, 54. Information om dessa sorter kan man läsa om i boken "Humle i den svenska nationella genbanken" av Else-Marie Strese.

Vi anlägger ett fältförsk straxt öster om Krusenbergs herrgård på en sandjord lämplig för humleodling. Där jämförs dessa sorter i 6 block med 2 plantor i varje block. Det är först år 3 man kan räkna med att få hyfsad avkastning av humlekottar. 

I år fick plantorna växa mot 3m höga bambu-stolpar.

Fakta:

Projektet finansieras av KSLA. Projektledare är Örjan Berglund (SLU). Övriga deltagare i projektet är Lennart Karlsson (SLU), Else-Marke Strese (Nordiska Museet), Anders Carlsson (SLU). Våra avnämare är Peter Högström (Humlegården), Johan Holmlund (Tempel brygghus).


Kontaktinformation

Örjan Berglund, forskare
Institutionen för mark och miljö, SLU
orjan.berglund@slu.se, 018-671186, 070-7142186