Skogsmarkens biogeokemi

Senast ändrad: 22 augusti 2018
soil-mapping.jpg

Vi studerar samspelen mellan kemiska, biologiska, geologiska och/eller fysikaliska processer i skogsmarken och hur de påverkar näringsomsättningen (t ex kol och kväve). Till exempel studerar vi växthusgasemissioner, markens vittringsförmåga och kväveläckage.

Målet med vår forskning är att utveckla kunskapen om:

  • Skogsmarkens biogeokemiska processer i olika miljöer såsom klimat, marktyper, m.m.
  • Mänsklig påverkan på biogeokemiska processer genom markanvändning, skötsel, klimatförändringar och deposition av luftföroreningar.

Vi forskar inom följande områden:

Enheten för skoglig biogeokemi är också engagerad i grund- och forskarutbildningen, samt inom miljöövervakning och miljöanalys. Enheten ansvarar för Markinventeringen och Sveriges rapportering av markens växthusgasemission till klimatkonventionen och Kyotoprotokollet.

Forskningsgruppen skogsmarkens biogeokemi. Foto: Cajsa Lithell.

Forskargrupp

Johan Stendahl (deputy chair)

Associate Professor, Researcher

Environmental assessments, e.g. impacts of land use on green-house gas balances, mineral nutrient supply of forest soils. Heading Swedish Forest Soil Inventory, participates in QWARTS.


Professors

Annemieke Gärdenäs

Associate Professor, 
Researcher

Carbon and nitrogen processes of terrestrial ecosystems  – impacts of land use, management, N deposition and climate. Process-oriented modelling Impress- and  Cleo-member.

 

Erik Karltun

Associate Professor, Researcher

Impacts of land-use and environmental changes on soil functions. Participatory research in development- oriented context. Impress-member.

 

Lars Lundin

Professor

Soil science, soil hydrology and hydrochemistry of the forest landscape and wetlands, especially peatlands.

 

Mats Olsson

Professor Emeritus

Impacts of land-use and management on soil processes.

 

 

Monika Strömgren

Associate Professor, Researcher

Cycling of carbon, nutrients and greenhouse gases in forest ecosystems – impacts of changing climate and/or forest management.

Researchers and analysts

 

Elve Lode

PhD, Researcher

Hydrology of surface waters and wetlands.

 

Mattias Lundblad

PhD, Analyst

Responsible for the international reporting of greenhouse gas emissions and removals from the land use sector. Climate policies.

 

Torbjörn Nilsson

PhD, Researcher

Water, carbon and nutrient fluxes in forested mineral and peatland soils – impacts of wood ash and forest liming.

Post-docs and research assistants

 

Kristina Mjöfors

PhD, Research Assistent

Carbon dynamics in forest soils - Effects of site preparation and stump harvest.

 

 

Ola Löfgren

Research Assistent,

Swedish Forest Soil Inventory

 

Gunnar Odell

Research Assistent,

Swedish Forest Soil Inventory

PhD-students

 

Workneh Bedada Chala

PhD Student

Participatory plant nutrient management in the highlands of Ethiopia.

 

 

Linnea Hansson

PhD Student

Impact of forestry operations on soil physical properties in regeneration areas.

 

 

Johan Iwald

PhD Student

Spatial and temporal trends in soil acidity in Swedish forest soils.

 

Sabine Jordan

PhD Student

Greenhouse gas emissions and hydrochemistry of rewetted peatlands.
 

Martin Rappe George

PhD StudentNitrogen leaching from forest soils – effects of forest management, nitrogen deposition and climate change Cleo-member.

Administration

 

Anna Wennberg

Secretary

Kontaktinformation
Johan Stendahl
Johan Stendahl, docent
Institutionen för mark och miljö, SLU
johan.stendahl@slu.se, 018-67 38 01

 

Spara

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se