Typområden och mätstationer, bekämpningsmedel

Senast ändrad: 09 december 2022

Karta över typområden och mätstationer för bekämpningsmedel.

Karta pesticider


Kontaktinformation

david.englund@slu.se, 018-672442, 0730-574067