Typområden och mätstationer, bekämpningsmedel

Senast ändrad: 14 april 2021

Karta över typområden och mätstationer för bekämpningsmedel.

Karta över Sverige, illustration.


Kontaktinformation

david.englund@slu.se, 018-672442, 0730-574067

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se