Markbiologi

Senast ändrad: 09 december 2022
En hand lyfter på mossa, gula trådar syns under, foto.

Svampar, bakterier och djur bildar komplexa samhällen i marken och interagerar med växtrötter, organiskt material och mineraler. Markorganismer spelar en viktig roll inom jordbruk och skogsbruk och är centrala för regleringen av ekosystemens kollagring och näringsomsättning.

En ökad förståelse för markens biologi gör det möjligt att bättre kunna förutse hur ekosystem reagerar på miljöförändringar i samband med skogsbruk, föroreningar och klimatförändring.

Vi bedriver forskning inom följande områden:

  • Marksvampars ekologi
  • Mykorrhiza
  • Omsättning av organiskt material i marken
  • Metagenomik och metatranskriptomik för att analysera mikrobiella samhällen och processer

Forskargruppen i markbiologi


Kontaktinformation

Porträttfoto av en man i svartvitt, foto.Professor Björn Lindahl

Institutionen för mark och miljö
bjorn.lindahl@slu.se , 018-672720