Publikationer vid institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 12 maj 2023

Här kan du hitta publikationer från institutionen, antingen som en lista eller sorterat på olika rapportserier.

Arkiv

Institutionen för mark och miljö bildades genom en sammanslagning av institutionen för skoglig marklära och institutionen för markvetenskap. Här kan du hitta publikationer från respektive institution, innan institutionen för mark och miljö bildades. 

Publikationslistor vid institutionen för skoglig marklära

Publikationslistor vid institutionen för markvetenskap


Kontaktinformation

Johan Stendahl
Prefekt och forskare, institutionen för mark och miljö
+4618673801
johan.stendahl@slu.se