Markfysiklab

Senast ändrad: 05 februari 2018

Vi analyserar kornstorleksfördelning, vattenhållande förmåga, vattengenomsläpplighet med mera i dina jordprov. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Laboratorieanalyser med priser 2017

Analys
kr/prov1
Mekanisk analys inkl.glödförlust 750
(pipettmetoden)
Glödförlust (mullhalt) 120
Provberedningsavgift 150
   
Vattenhållande förmåga2
ett tensionssteg 180
per ytterligare tensionssteg 130
aktuell vattenhalt 60
   
Vattengenomsläpplighet2 255
Krympning2 80
   
Torr skrymdensitet (volymvikt)2 140
Porositet (kompaktdensitet ingår)2 420
Vattenhalt 100
   
Fysikalisk vissningsgräns (150 m v p) 345
Kompaktdensitet (specifik vikt)  275
   
Hyra cylindrar 5 resp. 10 cm höga. Diameter 7,2cm 15


1
Alla priser exklusive moms
2 Kräver volymsäkra prover


Kontaktinformation

Ana Mingot, Laboratorieingenjör
Institutionen för mark och miljö, SLU
ana.mingot@slu.se, 018-671170

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se