Laboratorier på institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 25 januari 2024
Kvinna i vit rock vid en maskin, foto.

Vid mark och miljö utförs en mängd analyser av jordprover, vattenprover och olika växtmaterial. Analyserna utförs på uppdrag av institutionens miljöövervakningsprogram, olika forskningsprojekt och externa beställare.

Verksamheten är organiserad i två laboratorier:

  1. Mark- och växtlaboratoriet
  2. Markfysiklaboratoriet

Röntgentomograf

Vi har även en röntgentomograf, en icke-destruktiv metod för visualisering och kvantifiering av 3D strukturer. Läs mer om röntgentomografen här.


Kontakt

Malin Tångring
Laboratoriechef vid institutionen för mark och miljö
malin.tangring@slu.se
+4618671283, +46765295167