Laboratorier på institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 09 december 2022
Kvinna i vit rock vid en maskin, foto.

Vid mark och miljö utförs en mängd analyser av jordprover, vattenprover och olika växtmaterial. Analyserna utförs på uppdrag av institutionens miljöövervakningsprogram, olika forskningsprojekt och externa beställare. Vi har även en försöksstation i Lanna.

Verksamheten är organiserad i två laboratorier:

  1. Mark- och växtlaboratoriet
  2. Markfysiklaboratoriet

Röntgentomograf

Vi har även en röntgentomograf, en icke-destruktiv metod för visualisering och kvantifiering av 3D strukturer. Läs mer om röntgentomografen här.

Lanna försöksstation

Lanna försöksstation ägs och drivs av SLU. Här bedrivs ett stort antal olika försök, med huvudinriktning på långliggande försök som berör mark- och växtnäringsfrågor. Läs mer om Lanna försöksstation här.