Markpackning data

Senast ändrad: 20 juni 2024
En plöjd åker, foto.

Här kan du hämta data från undersökningar av markpackning i åkermark. Undersökningarna utförs på ett 30-tal olika fält i Sverige enligt ett rullande schema.

Varje år provtas fem av fälten och efter sex år återkommer provtagningen till de fält som först undersöktes. De fem första fälten undersöktes första gången år 2003.

Undersökta fält

Södermanland och Uppland, Fält 1-5

Provtagningsår:

Östergötland, Fält 6-10

Provtagningsår:

Västergötland, Fält 11-15

Provtagningsår:

Västmanland, Närke, Värmland och Dalsland, Fält 16-20

Provtagningsår:

Halland, Skåne och Öland, Fält 21-25

Provtagningsår:

Skåne, Fält 26-30

Provtagningsår:

Sammanställningar

En sammanställning för åren 2003 – 2019 2019 hittar du här.