Markpackning data

Senast ändrad: 22 augusti 2018

Här kan du hämta data från undersökningar av markpackning i åkermark. Undersökningarna utförs på ett 30-tal olika fält i Sverige enligt ett rullande schema.

Varje år provtas fem av fälten och efter sex år återkommer provtagningen till de fält som först undersöktes. De fem första fälten undersöktes första gången år 2003.

Undersökta fält

           

Provtagningsår

                            
Södermanland och Uppland, Fält 1-5   2003  2009       2015  
Östergötland, Fält 6-10   2004  2010 2016  
Västergötland, Fält 11-15   2005  2011    
Västmanland, Närke, Värmland och Dalsland, Fält 16-20   2006         2012    
Halland, Skåne och Öland, Fält 21-25   2007  2013    
Skåne, Fält 26-30   2008  2014    
           

En sammanställning av resultaten för samtliga år (2003-2016) hittar du här. 


Kontaktinformation


Katarina Kyllmar, Forskningsledare
Institutionen för mark och miljö, SLU
katarina.kyllmar@slu.se, 018-672597

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se