Bekämpningsmedel i grundvatten och sediment

Senast ändrad: 03 oktober 2019

Resultat från provtagningarna av bekämpningsmedel i grundvatten och i sediment, inom den nationella miljöövervakningen, finns här. Grundvatten tas från fyra provpunkter (två djup i in- respektive utflödesområde), fyra gånger om året, i fyra sk. typområden. Sediment samlas en gång per år vid ytvattensprovpunkten i vattendraget som avvattnar respektive typområde, samt i två åar i Skåne som ingår i ytvattensundersökningen.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

stefan.andersson@slu.se, 018-672416

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se