Mark- och växtlaboratoriet

Senast ändrad: 09 december 2022
Ett fält med vete i rader, foto.

Laboratoriet utför mark- och växtnäringsanalyser och har goda resurser för provberedning av jordprover. Det utförs ett kontinuerligt kvalitetsarbete bl.a. genom deltagande i internationella provningsjämförelser.

Markanalyser utförs främst åt miljöövervakningsprogrammet Markinventeringen, institutionens långliggande fältförsök och åt institutionens forskningsprojekt, men även externa uppdrag utförs löpande.

Näringsämnesanalyser på växt- och jordprover (t.ex. säd, vall, potatis) utförs framförallt åt SLU, men även här utförs löpande externa uppdrag.

Blanketter

Analysbeställningsblankett
- Måste bifogas till dina prov. Vid frågor kontakta: farid.jan@slu.se