Grundvattenkemi och trycknivå

Senast ändrad: 29 mars 2023
Grundvattenrör

Här kan du hämta data från undersökningar av grundvattenkemi i jordbruksmark.

Undersökningarna sker i ett antal typområden och observationsfält. Data finns från 70-talet och framåt för observationfält och från 2002 för typområden. Data finns också om grundvattnets trycknivå.

Växtskyddsmedel undersöks i fyra av typområdena, data hittar du här

Observationsfält (enskilda åkerfält)

Typområden (små avrinningsområden)

 

Grundvattenrör i skyddshuv

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara


Kontaktinformation

stefan.andersson@slu.se, 018-672416