Röntgentomografen på institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 09 mars 2023
En stor, grå maskin, foto.

Röntgentomografi (en icke-destruktiv metod för visualisering och kvantifiering av 3D strukturer) har använts sedan länge inom sjuk- och hälsovården som diagnostikverktyg. Tekniken utnyttjas i allt större utsträckning även inom näringsliv och som forskningsverktyg.

Institutionen för mark och miljö har, med stöd av NL-fakulteten, en egen röntgentomograf. Detta öppnar många nya spännande och fruktbara forskningsfält för vår institution och för SLU som helhet. Med denna apparat kan man se och mäta 3D strukturer av storleksordning 100 µm för ett 20 cm brett objekt. För ett mindre objekt (någon centimeter i diameter) kan man få en upplösning på c. 5 µm. Max. vikt per prov = 50 kg

Mikroskopbild med röda formationer, foto.

Grävgångar och porer orsakade av myror i kolumn X3 direkt efter provtagning och tre veckor senare. Bild: Johannes Koestel.

Röntgentomografen kan utnyttjas för att se, undersöka och kvantifiera den inre strukturen i många olika objekt som är av intresse för SLU- och andra utomstående forskare, t.ex. i mark, berg, levande växter eller växtdelar såsom växtrötter i marken, ved och livsmedel. 

 

En blå 3D-model, illustration.

Ett svartvitt, mikroskopiskt snitt, foto.

Ett tvärsnitt genom en kvist. Ljusa färger indikerar hög tätheter, mörka färger lägre täthet. Bild: Johannes Koestel.

Prislista

  • Inom inst. för mark och miljö (eller för projekt utanför institutionen, där forskare från mark och miljö ingår i ett vetenskapligt samarbete): 8500 kronor per dag (minimum en dag).
  • För SLU-kunder utanför mark och miljö (där vi inte har ett vetenskapligt engagemang): 11.000 kronor per dag (minimum en dag). 
  • För externa kunder utanför SLU (där vi inte har ett vetenskapligt engagemang): 22.000 kronor per dag (minimum en dag). Priserna inkluderar genomförandet av scanningarna och/eller tid på vår dator för bearbetning av resultaten.