Fältpatrullen på Lövsta fältforskningsstation

Senast ändrad: 20 juni 2024

Sedan några år är institutionens avdelning Markmekanik och jordbearbetnings fältpatrull samlokaliserad med Institutionen för växtproduktionsekologis på Lövsta fältforskningsstation utanför Uppsala. Fältpatrullen bistår även andra verksamheter på Ultuna med olika fältarbeten. 
 
Mycket av Markmekanik och jordbearbetnings forskning bedrivs i form av fältförsök. Vi har förutom försöken i Uppsala även ett flertal ute i landet som sköts av SLU:s försöksstationer eller hushållningssällskapens fältpatruller.  
 
Resultat och försöksplaner från fältförsök finns hos Fältforsk.

Långliggande försök

Många effekter av de odlingsåtgärder som används inom jordbruket blir synliga eller relevanta först på lång sikt.

Inom ämnesområdet jordbearbetning finns 13 långliggande försök placerade från Skåne i söder till Västerbotten i norr, med majoriteten lokaliserade till Ultuna egendom i Uppsala.

Årsrapporter

Varje år ges en årsrapport ut från Jordbearbetning med resultat från försöken. Ladda ned jordbearbetningens årsrapport här.

Fakta:

Fältpatrullen servar i mån av tid alla som behöver hjälp med fältarbeten. Lövsta fältforskningsstation är tillgängligt för forskare vid SLU, forskare vid universitet inom och utom Sverige samt externa användare, t.ex. företag.


Kontaktinformation