Fenologi och bärprognoser

Senast ändrad: 16 februari 2018
SLU_ulla_blabar-web.jpg

Fältobservationer av utvalda växter och bärprognoser ingår som en del av miljöanalysverksamhetens studier om förändringar i vegetation, skogstillstånd, mark- och vattenförhållanden samt klimatmätningar.

Fenologi

Fenologi handlar om tidsmönster i naturen. När slår bladen ut på våren, när byter bladen färg på hösten? Fenologin visar på de väderberoende årstidsväxlingarna, som i framtiden kan komma att förskjutas genom ett förändrat klimat. Som en del av ett större nätverk försöker vi dokumentera och rapportera naturens säsongsutveckling under hela vegetationssäsongen.

Vi gör veckovisa observationer och mätningar från maj till oktober för björk, gran och tall samt blåbär och lingon. På träden följs knopp- och skottutveckling, höstfärger och lövfällning, på bärriset räknas blommor, kart och mogna bär. Data finns tillgänglig från år 2006.

Svenska fenologinätverket är ett samarbete mellan universitet, miljöövervakande myndigheter och frivilliga. Huvudman är SLU. Hit skickar vi våra observationer och på nätverkets hemsida presenteras data om naturens kalender.

Årstidsväxlingarna på Svartberget följs också med en s.k. fenologisk kamera, som sparar bilder automatiskt.

Bärprognoser

Tillsammans med Riksskogstaxeringen gör vi årliga prognoser över tillgången på blåbär och lingon i Sveriges skogar. Bärprognosen bygger på återkommande observationer på permanenta provytor vid ett flertal försökslokaler vid SLUs försöksparker samt en kombination av observationer av mängden blommor, kart och mogna bär från Riksskogstaxeringens landsomfattande provytenät.

Provytorna vid försöksparkerna kontrolleras tre gånger per säsong, först räknas blommorna, sedan kart och till slut mogna bär. Alla uppgifter i blåbärsprognoserna avser skogar med förekomst av blåbärsris.


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716

Sidansvarig: kim.lindgren@slu.se