Vägbeskrivningar

Senast ändrad: 09 oktober 2020

På denna sida hittar du vägbeskrivningar till olika fältinfrastrukturer inom Degerö

Från SLU till Flakastugan

Ta höger då du lämnar parkeringen på SLU och följ vägen, i korsningen tar du vänster och i rondellen nedanför svänger du vänster igen. Följ vägen tills dess att du kommer till E4-rondellen, där tar du vänster igen, ner mot Mariedal. Efter ett par hundra meter kommer du till en liten rondell, där ska du köra rakt fram. Ett par hundra meter senare ligger Ersbodarondellen, där ska du ta den andra avfarten ut på motorvägen. Följ vägen tills dess att du kommer till ytterligare en rondell, där ska du svänga höger ut på väg 363. Följ vägen cirka 6 mil tills dess att du kommer till Vindeln.

Då du har passerat vindelns kyrka (på vänster sida) ska du svänga vänster i nästa korsning och korsa vindelälven, följ sedan vägen. Efter cirka 5 kilometer är det skyltat "Kulbäckslidens försökspark", sväng in där. Följ vägen ett par hundra meter tills dess att du kan svänga in åt väster. Svänger du in där och följer vägen så kommer du till flakastugan.

Från Flakastugan till Myren

Väster om vägen ca 100 innan Flakastugan om du kommer från Vindeln/Kulbäcksliden ligger en transformatorstation. Från transformatorstationen går en stig (NNV). Efter ca 1 km kommer den fram till myren där det ligger en mindre stuga. Det går att dra en kärra eller anväda en cykel för att transportera instrument och material efter stigen.

Karta från Flakastugan
Karta över stigen från Flakastugan. Kartmaterial © Lantmäteriet

Vargstugbäcken

Om du ska arbeta kring Vargstugbäcken kör du enligt vägbeskrivningen till Flakastugan, men ca 200 meter efter vägen mot stugan finns en mindre skogsväg upp åt höger (om du kommer från Vindeln/Kulbäcksliden). Under sommaren om det är torrt väglag går det att köra upp efter vägen och parkera på en lite större yta uppe på berget, annars måste man parkera efter vägen mot flakastugan och sedan gå upp för berget. Följ denna skogsväg ända tills dess att du kommer ut på myren. Ute på myren kan du se spänger en bit bort åt vänster, går du mot dem och in i skogsdungen precis innan (där finns en yta med flertalet spänger) så hittar du Vargstugbäcken. Site 17 för Krycklanprojektet är märkt. Följer du bäcken nedströms så kommer du till Site 18, som syns tydligt då det ligger ett rött dammhus ovanpå bäckfåran.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Mats Nilsson, Professor i marklära - biogeokemi
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Enheten för markbiologi, SLU
mats.b.nilsson@slu.se, 090-7868375, 070-6884409