SLU-nyhet

Global uppvärmning kan leda till stegrad klimatförändring

Publicerad: 01 december 2016

En forskningsstudie som använt data från hela världen visar att klimatförändringarna kommer att öka takten av global uppvärmning.

Den nyligt publicerade studien visar att i takt med att globala temperaturer ökar så ökar även aktiviteten hos mikroorganismerna i jorden, vilket leder till ökad nedbrytning av organiskt material och ökade utsläpp av växthusgaser. Dataunderlag till denna studie samlades in vid Svartberget, via Krycklan-projektet, och forskningsartikeln publicerades i Nature den första december i år.

Hjalmar Laudon, Krycklans vetenskapligt ansvarige och professor i skogslandskapets biogeokemi vid SLU i Umeå är en nyckelperson i projektet. Du hittar Hjalmars kontaktinformation nedan samt en länk till Krycklans egna hemsida.

Artikeln heter: "Quantifying Global Soil Carbon Losses in Response to Warming". DOI 10.1038/nature20150


Kontaktinformation

Hjalmar Laudon, Professor i skogslandskapets biogeokemi 
Institution för skogens ekologi och skötsel, SLU
Hjalmar.Laudon@slu.se, (arbete) 090 786 85 84, (hem) 0935 401 81, 070-560 66 25