Genomförda inventeringar

Senast ändrad: 05 juli 2022

2021 Barkborre på gran, Södra Sverige  (Rapport)

2020 Barkborre på gran, Södra Sverige  (Rapport)

2020 Alminventering på Gotland (Rapport)

2016 Barkborre på gran, Västernorrlands län samt östra delen av Jämtland

2015 Barkborre på gran, Västernorrlands län samt östra delen av Jämtland

2014 Barkborre på gran, Västernorrlands län samt östra delen av Jämtland

2013 Barkborre på gran, Västernorrlands län

2012 Barkborre på gran, Västernorrlands län

2012 Törskate, Landskapet Norrbotten och södra Västerbottens län.

2011 Barkborre på gran, Västernorrlands län
Läs mer: Wulff, S. 2011. NRS, Inventering av barkborreangrepp på gran i Västernorrlands län 2011.

2010 Askskottsjukan, Götaland

2009 Askskottsjukan, Götaland

2008 Törskate, Norra Norrland

2007 Törskate, Landskapet Norrbotten

2007 Granbarkborre, Götaland


Kontaktinformation

Sören Wulff, Analytiker
Riksskogstaxeringen, SLU
soren.wulff@slu.se,
090-786 8352, 070-6761736