Marknadsplats för skogsarrende

Senast ändrad: 22 juli 2021
En bänk i skogen vid en sjö

Intresset att äga skog och skogsmark har ökat de senaste decennierna. Priserna på skog och skogsmark stiger alltjämt vilket visar på en fortsatt hög efterfrågan. Både privatpersoner och företag är intresserade av att förfoga över skog. Dock har inte alla möjligheten att köpa skog.

Dels kan det bero just på att priserna har stigit, dels kan det bero på förvärvstillståndslagen. I vissa fall kan det också vara det inte finns ett intresse av just förvärva och äga skog, men att en ändå önskar åtnjuta det som skogsägandet innebär. Det ökande intresset för naturen och skogen, både för rekreation och för andra typer av ekosystemtjänster, är en av drivkrafterna bakom detta. Detta gäller både bland privatpersoner och företag.

Pilotens syfte är att undersöka såväl de juridiska som praktiska möjligheterna att arrendera/arrendera ut skog. Formerna för en affärsuppgörelse mellan skogsägare och arrendator kommer därför att studeras och exemplifieras med hjälp av en digital/virtuell  marknadsplatsens som i prototypform studeras med avseende på funktionalitet.

Nedan kan du ta del av resultaten från piloten i from av en rapport samt två filmer:

Studio Rikare skog med Sara Nilsson

En demonstration av prototypen

Pilotrapport

Läs mer om piloten, dess resultat och dokumentation

Bild av rapportframsida