Program

Senast ändrad: 13 februari 2023

Målet med workshopen är att bidra till processen kring framtagande av ny EU-lagstiftning såväl som strategiska planer inom skogsövervakning.

1 februari

Del 1: Bakgrund

9:00–10:00

Introduktion (Helene Holstein, Ministry of Rural Affairs and Infrastructure, Pär Forslund, SLU, Göran Ståhl, SLU)

Workshop-programmet (Lotta Möller, moderator)

Conclusions from Kutná Hora (Jaroslav Kubita, Czech Fores Management Institute)

Where do we stand? (Marco Onida, EC DG Environment)

10:00–10:20

Kaffepaus

 

Del 2: Informationsbehov och indikatorer

10:20–11:00

Keynote – linking information needs with indicators (Bernhard Wolfslehner, Forest Europe)

Keynote – forest information needs for the EU (Stefanie Schmidt, EC DG Environment)

Grupparbete 1 – Information needs and indicators by subject areas

11:00–13:30

Introduktion till grupparbete 1 (Lotta Möller)

Grupparbete 1 (inklusive lunch) – information needs and indicators by subject areas (thematic workgroups)

12:00–13:00

Lunch

Grupparbete fortsätter.

13:30–14:30

Korta avstämningar. Åhörar-medverkan via Mentimeter. Kommentarer av expertpanel.

Panelister: Iciar Alberdi (Spanish Ministry of Research), Annemarie Bastrup-Birk (EEA), Andreas Eriksson (Swedish Forest Agency), Fulvio di Fulvio (IIASA), Gert-Jan Nabuurs (Wageningen University), Anssi Pekkarinen (FAO)

14:30–15:00

Kaffepaus

 

Del 3: Komponenter och styrning av ett skogsinformations-system inom EU

15:00–16:20

Keynote – potential components of a forest information system for the EU. Annemarie Bastrup-Birk, European Environmental Agency

Keynote – potential MS contributions to a forest information system for the EU. Klemens Schadauer, European National Forest Inventory Network

Kommentarer av en expertpanel.

Panelister: Johannes Breidenbach (Norwegian Institute of Bioeconomy Research), Alessandro Cescatti (EC JRC), Stefanie Schmidt (EC DG Environment), Marco Ferretti (ICP Forests), Jaroslav Kubita (Czech Forest Management Institute), Linda Reinholdsson (Swedish Ministry of Rural Affairs and Infrastructure)

16:30

Chartrade bussar till Uppsala.

17:45

Chartrade bussar från Elite Hotel Academia till Uppsala slott för guidad tur och middag.

Sen kväll

Individuell transport tillbaka till hotell.

 

2 februari

8:50

Introduktion till grupparbete 2 (Lotta Möller, Göran Ståhl, SLU)

Grupparbete 2 - komponenter och styrning av ett skogsinformations-system inom EU.

10:00–10:20

Kaffepaus

10:20–11:00

Korta avstämningar. Avslutande kommentarer av en expertpanel.

Panelister: Annemarie Bastrup-Birk (EEA), Jaroslav Kubita (Czech Forest Management Institute), Marco Onida (EC DG Environment)

 

Del 4: Övervakningsmetoder

11:00–11:20

Keynote – monitoring methods (Alessandro Cescatti, EC JRC)

11:20–12:00

Expertpanels-diskussion om relevanta övervakningsmetoder.

Panelister: Iciar Alberdi (Spanish Ministry of Research), Rasmus Astrup (Norwegian Institute of Bioeconomy Research), Gherardo Chirici (University of Florence), Camilla Jönsson (Swedish Environmental Protection Agency), Jukka Miettinen (Technical Research Centre of Finland), Rubén Valbuena (SLU)  

12:00–13:00

Lunch

 

Del 5: Summering grupparbeten

13:00–14:00

Diskussion kring observationer/resultat från grupparbeten, med panel.

Panelister: Marco Onida, EC DG Environment, Linda Reinholdsson, Ministry of Rural Affairs and Infrastructure, Göran Ståhl, SLU

~14:20

Bussar avgår mot Uppsala och Arlanda.