Planering och analys med Heurekasystemet - ett skogligt beslutsstödsystem

Senast ändrad: 27 september 2023

Distanskursen är perfekt för dig som vill lära dig att använda programvarorna i det skogliga beslutsstödsystemet Heureka, och även studera vetenskapliga teorier inom skoglig planering. Om du redan är yrkesverksam inom skogsnäringen eller akademin, eller om du är intresserad av att komplettera tidigare utbildning med skoglig inriktning är du välkommen att söka kursen.

Planering och analys med Heurekasystemet – ett skogligt beslutsstödsystem är en 15 hp-kurs som går på halvfart under en termin och är helt och hållet på distans. Vi har inga fysiska träffar utan ses regelbundet via zoom under kursens gång.

Innehåll

Kursinnehållet är utformat som ett självstudiepaketet som är uppdelat i sex moduler:

  • Modul 1 utgörs av en allmän introduktion till skoglig planering och till Heurekasystemet (1,5 hp).
  • Modul 2 omfattar BeståndsVis inklusive dess interaktiva simulator (1,5 hp).
  • Modul 3 omfattar RegVis inklusive dess användardefinierade regelsystem för skogsvårds- och avverkningsåtgärder (1,5 hp).
  • Modul 4 omfattar PlanVis inklusive dess optimeringsverktyg för att söka bästa handlingsalternativ (4 hp).
  • Modul 5 omfattar PlanEval inklusive dess metoder för att göra avvägningar mellan olika mål i fall där en eller flera beslutsfattare samt eventuellt andra intressenter är involverade (1,5 hp).
  • Modul 6 utgörs av ett syntesblock där studenten besvarar en aktuell frågeställning med hjälp av en av Heurekas programvaror (5 hp).

Mål

Målet är att du ska få möjlighet att lära dig hur ett avancerat skogligt beslutsstödsystem kan användas i planering av skogsbruket och hur man kan genomföra en stor mängd olika analyser kring skogsekosystemets framtida utveckling, samt få kunskaper om den bakomliggande vetenskapliga teorin. Kursen består därmed av två huvudmoment – praktiskt användning av Heurekasystemets fyra applikationer BeståndsVis, RegVis, PlanVis, och PlanEval och vetenskapliga teorier för skoglig planering och analys.

Upplägg

Kursens upplägg bygger till allra största del på eget arbete där du läser litteratur (sv och eng) och gör litteraturanalyser, lyssnar på inspelade föreläsningar och gör Heurekaövningar. Distanskursen förutsätter att du är väl förtrogen med grundläggande skogliga begrepp. För att läsa på distans förutsätts även att du har tillgång till egen dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling för att kunna ta del av högupplösta, strömmade lärarresurser.                  

Fakta:

Heurekasystemet är utvecklat av SLU och är idag det ledande skogliga beslutsstödsystemet i Sverige och används av flera skogsbolag och myndigheter. Genom systemet får policyutvecklare, beslutsfattare och planerare inom en rad samhällssektorer som skog, miljö och energi beslutsunderlag i frågor som rör skogens utveckling och dess produktion av varor och ekosystemtjänster.