Långliggande försök

Senast ändrad: 26 januari 2023
Flera olika grödor ingår i försöket.Foto.

I norra Sverige finns flera långliggande försök.

Långliggande försök inom SLU Norra Sverige

 

R8-74B (AC, BD och Z län)

Ansvarig: David Parsons samt Boel Sandström, Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap

Monokultur/växtföljdsförsök som legat sedan 1965

A. Korn/vallinsådd ,Vall I-II, Ärt/havre, Potatis, Rajgräs
B. Korn/vallinsådd, Vall I-V
C. Ärt/havre år efter år (Nytt 2010)
D. Ettårigt Rajgräs år efter år
E. Potatis år efter år
F. korn år efter år
G. Korn, Korn, Ärt/havre
H. Korn, Korn, Potatis
I. korn/vallinsådd, Vall I-II

Gödsling
2. NPK konstgödsel
3. Flytgödsel + NPK

R8-71B (Y-län)

Olika växtföljder vanliga i norra Sverige. (Startår 1955)

A. Vall I-V
B. Vall I-III, korn, raps+korn+ärt
C. Korn/vallinsådd, Vall I-II, korn,potatis, raps+korn+ärt
D. Korn/vallinsådd, vall I, korn1, potatis1, korn2, potatis2

R3-0020 (AC-län)

Ansvarig: Institutionen för Mark och Miljö

Växtnäringsnivåns och skörderesternas betydelse för humusbalansen vid stråsädesodling (startår 1980)
10. Halmen avlägsnas
20. Halmen nedbrukas
01. Utan kväve
02. 40 kg N/ha
03. 80 kg N/ha
04. 120 kg N/ha

R3-0021 (AC -län)

Ansvarig: Institutionen för Mark och Miljö

Växtnäringsnivåns betydelse för humusbalansen vid vallodling (startår 1980)
A. Utan kväve
B. 50 Kg N/ha
C. 100 Kg/ha
D. 150 Kg/ha

R3-1002 (AC-län)

Ansvarig: Institutionen för Mark och Miljö

Olika kalk-, mullråämnes- och växtnäringsnivåer (startår 1962)
Kalknivåer:
I. Utan kalk (pH ca 5,5)
II. Uppkalkning till pH 6,5
III. Uppkalkning till pH 7,0

Mullråämnesnivåer:
A. Skörderester åter
B. Skörderester bortförda

Växtnäringsnivåer:
1. Halv ersättning av NPK
2. Hel ersättning av NPK
3 Dubbel ersättning av NPK

R3-2037 (AC och Y- län)

Ansvarig: Institutionen för Mark och Miljö

Olika kväveintensiteter vid olika P och K (startår 1969)
Gödsling med P och K:
10. Ersättning P och K
20. Ersättning P + 20 kg P/ha, ersättning K
30. Ersättning P + 40 kg P7ha, Ersättning K
70. Ersättning P + Halv ersättning K
80. Ersättning P + 20 kg P/ha, ingen K
90. Ingen PK

Gödsling N:

  korn Vallinsådd Raps Potatis Vall
01 0 0 0 0 0
02 30 25 60 30 40
03 60 50 120 60 80
04 90 100 180 90 160
05 120 200 240 120 320

 

R2-4009 (AC-län)

Ansvarig: Institutionen för Mark och Miljö
Olika bearbetningssystem.pdf
Olika bearbetningssystem och gödslingsplacering (startår 1976)
A1 Plöjning varje år, gödsling på markyta
A2 Plöjning varje år, gödsling med myllningsaggregat
B1 Plöjning vissa år, gödsling på markyta
B2 Plöjning vissa år, gödsling med myllningsaggregat
C1 Aldrig plöjning, gödsling på markyta
C2 Aldrig plöjning, gödsling med myllningsaggregat

 

Besök även SLUs gemensamma sida för långliggande frösök

 


Kontaktinformation