Jimmy arbetar med viltförvaltning - och människor

Senast ändrad: 14 juni 2021
Porträttbild av Jimmy Nyman.

Viltförvaltning handlar mer om människor än om djur, det säger Jimmy Nyman som arbetar som jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet. Utbildningen på SLU gav honom kunskaperna för yrket.

Vad jobbar du med?

Jag jobbar som jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet. Mina arbetsuppgifter handlar om viltförvaltning, och jag jobbar mest med älg eftersom det är Västerbottens vanligaste och mest populära vilt.

Älgförvaltning handlar både om djur och människor. Om du ägde den “ultimata handboken i viltförvaltning” skulle endast tio procent handla om ekologi, biologi och att modellera populationer. Resterande 90 procent skulle handla om människor.

Förutom älg arbetar jag med rovdjursförvaltning; björn, lodjur, järv. Jag arbetar också med viltsjukdomar och är även representant i den vetenskapliga kommittén för viltforskning, Viltkommittén som fördelar forskningsmeldel från viltvårdsfonden till tillämpade forskningsprojekt.

Hur fick du din tjänst?

Efter att jag avslutat mina studier på mastersprogrammet Management of Fish and Wildlife Populations på SLU sommarjobbade jag på Länsstyrelsen Västerbotten. I slutet av säsongen dök plötsligt annonsen för jobbet upp. Jag sökte genast och fick jobbet.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Vid nio kommer jag till mitt kontor i Umeå. Jag kollar mejlen, svarar i telefon, deltar i möten. Ibland utbildar jag jägare, studenter och medborgare. Vi har nära samarbeten med Länsstyrelsen och SLU.

 

Vad fick dig att söka masterprogrammet på SLU?

Jag visste faktiskt inte om jag skulle välja masterprogrammet i biologi på Umeå universitet, eller SLU:s masterprogram Management of Fish and Wildlife Populations. Efter rekommendationer från andra studenter och ett par telefonsamtal med programstudierektorn var mitt val klart.

Hur har utbildningen bidragit till ditt jobb?

Jag är övertygad om att just den utbildningen är anledningen till att jag fick mitt jobb på Jägareförbundet. Masterprogrammet innehåller alla de väsentliga delar du behöver för att arbeta med förvaltning av vilt.

Några tips till nuvarande och framtida SLU-studenter?

Var dig själv! Att försöka vara någon annan är inte hållbart. Prokrastinera inte!

Bredda dina yrkesmässiga erfarenheter. Testa att arbeta i olika fält, arbeta med människor. Efter det kommer du vara redo för ditt drömjobb. Men ofta vet du kanske inte på förhand vad just ditt drömjobb är.

 
Tack!

Stort tack till Jimmy Nyman!

Och tack till Amber Mertens De Vry, Pablo Del Rio och Markus Woesner; masterstudenterna som under läsåret 20/21 drivit kontot Masters of Nature på Facebook och Instagram som gjort denna intervju.