Äventyrslusten tog Maja till Sydafrika

Senast ändrad: 09 januari 2023
Maja Widell med mätinstrument och anteckningsblock. Foto.

Drömmen om äventyr ute på den afrikanska savannen var en av de främsta anledningarna till att Maja Widell sökte till masterprogrammet Skötsel av vilt- och fiskpopulationer. Redan innan hon hade hunnit börja visste hon att hon skulle göra sitt exjobb i Afrika. Nu har hon varit där!

Vem är du?

Mitt namn är Maja, jag är 24 år och uppväxt i Vattnäs, en by utanför Mora. Att ha växt upp på landsbygden tror jag är den största anledningen till att jag i dag hyser ett så starkt intresse för naturen. Samma intresse fick mig att flytta till Umeå för att påbörja masterutbildningen Management of Fish and Wildlife Populations.

Vad handlar ditt examensarbete om?

Jag kom nyligen hem från en tre månader lång vistelse i Sydafrika där jag samlade in data till mitt mastersarbete. Jag levde och arbetade i ett naturreservat som heter Hluhluwe-iMfolozi. Det är ett reservat med otroliga landskap och ett rikt djurliv.

Jag studerar hur indirekta störningar mellan megaherbivorer, riktigt stora växtätare, påverkar vegetationen. Vit noshörning är en nyckelart som med sitt effektfulla betestryck skapar och underhåller näringsrika gräsmarker kallade "grazing lawns". Tidigare studier har påvisat att elefanter, genom att sprida kvistar och grenar på marken, förhindrar noshörningarnas tillgänglighet till att beta marken där dödveden är utspridd. Jag undersöker hur elefanternas störning av noshörningarnas bete påverkar de gräsarter som är anpassade till ett intensivt betestryck, med fokus på plantornas tillväxt-och reproduktionsförmåga.

Varför valde du det ämnet?

Det som gör studien så otroligt spännande är att den får en att inse vilka komplexa samspel mellan arter och trofiska nivåer som utspelar sig i naturen.

Förutom intresset för ämnet, var också möjligheten att utföra fältarbete avgörande för mitt val av masterprojekt. Drömmen om äventyr ute på den afrikanska savannen var en av de främsta anledningarna till att jag sökte till programmet. Redan innan jag hade påbörjat utbildningens första termin visste jag att jag skulle göra mitt exjobb i Afrika.

Jag hoppas att de erfarenheter och den kunskap jag förvärvar under mitt masterprojekt underlättar mina möjligheter att i mitt framtida yrkesliv återvända till Afrika.