Hur påverkas lavar av särskild avverkningsmetod?

Senast ändrad: 09 januari 2023
Porträttbild av Maria Michold.

Naturvårdsintresserade Maria Michold ville själv samla in datan till sitt examensarbete. Hon inventerar just nu lavar för att sedan kunna utvärdera hur olika lavarter reagerar på en alternativ avverkningsmetod och restaureringsåtgärd.

Berätta om dig själv!

Jag heter Maria Michold och går sista året på Jägmästarprogrammet.

Vad handlar ditt examensarbete om?

I mitt exjobb undersöker jag ifall luckhuggning med kvarlämnande av lövträd har någon påverkan på trädlevande lavar. Luckhuggning är en alternativ avverkningsmetod och restaureringsåtgärd som kan utföras i olika former.

I de skogar som jag inventerar har träd avverkats fläckvis, på cirkulära ytor med radien 10 meter. I luckorna har aspar och sälgar lämnats kvar. Jag inventerar lavar på dessa träd.

Syftet med studien är att utvärdera hur olika lavarter reagerar på åtgärden. Kanske några gynnas medan andra missgynnas?

Varför valde du det ämnet?

Jag är naturvårdsintresserad och ville samla in datan till mitt exjobb själv. Lavar går bra att inventera nu på hösten inom ramen för arbetet. Jag har inte studerat lavar tidigare så det ger mig många nya erfarenheter. Resultatet av studien kommer att vara intressant för naturvården.