Forskare att fråga

Senast ändrad: 17 mars 2022

Här listas några ämneskunniga personer inom SLU:s expertområden. Kontakta dem gärna om du har frågor gällande deras områden.

Bioenergi och klimat

Husdjur och veterinärmedicin

Lantbrukets djur och renar, animalieproduktion

Sällskapsdjur

Häst

Djurvälfärd

Lantbrukets byggnader

Husdjursavel

Jordbruk

Växtodling, mark, växtskydd etc.

Klimatförändringar, växtprognoser m.m.

Växtförädling, genteknik, GMO

Ekologisk odling

 • Ekologisk produktion och konsumtion, SLU Epok: Johanna Spångberg, 018-67 25 51, 0730-88 50 53

Landsbygdsutveckling

Livsmedel och hälsa

Livsmedel

Konsumentfrågor

Livsmedelssäkerhet, parasiter, infektionssjukdomar, medicinska tillämpningar etc.

Stress, rehabilitering i naturen 

Miljö och naturresurser

Biologisk mångfald, rödlistade arter

Landskap, natur- och miljövård

 • NILS (Nationell inventering av landskapet i Sverige)
 • Ekologi i odlingslandskapet: Jan Bengtsson, 018-67 15 16
 • Mårdhund: Fredrik Dahl, 0581-69 73 20 
 • Bevarande- och restaureringsekologi: Joakim Hjältén, 070-317 81 83

Miljöföroreningar

Vatten, föroreningar, övergödning, försurning

Skogsbruk och vilt

Klövvilt, jakt, viltolyckor, rovdjur (varg, björn m.m.) 

Skogsbruk

Trävetenskap

 • Konsumentpreferenser, sensorisk test av virke: Anders Roos, 018-67 15 64
 • Trävetenskap, fiberbiologi, virkeslära: Geoffrey Daniel, geoffrey.daniel@slu.se, 018-67 24 89, 070-683 20 62

Genetik, växtfysiologi, trädförädling m.m.

 • Skogsgenetik: Pär Ingvarsson, 018-67 32 30
 • Skogsträdsförädling, skogsgenetik, Umeå Plant Science Centre:  Ove Nilsson, 090-786 84 87
 • Vad händer när träden går i vila om hösten? Metabolomik: Thomas Moritz, 070-269 06 84
 • Rotutveckling, växtfysiologi: Karin Ljung, 090-786 83 55

Skog och klimat

Stad och landskapsarkitektur

Trädgårdsbruk

Vatten, vattenbruk och fisk

Fakta:


Kontaktinformation

SLU:s växel
018-67 10 00
mån-fre 8.00-16.00

Mediekontakter
Tel. 018-67 15 00 (kontorstid)
e-post: press@slu.se