Dokumentation och resultat

Senast ändrad: 16 januari 2024
tre högar med spannmål på ett fat, i mitten en lapp där deras härkomst står skrivet. Foto.

Från projektet publiceras löpande resultat på olika sätt. Här nedan finns länkar till dokumentationen, såväl vetenskapliga resultat som filmer från seminarier, artiklar och andra populärvetenskapliga texter etc.

Artiklar

Kristofers, H., Gerhardt, K., & Wendin, K. (2023). Liking and willingness to eat of landrace porridges: a comparison between consumer groups. International Journal of Gastronomy and Food Science, 35, Article 100864. DOI: 10.1016/j.ijgfs.2023.100864

Tove Ortman, Emil Sandström, Jan Bengtsson, Christine A Watson & Göran Bergkvist (2023) Farmers’ motivations for landrace cereal cultivation in Sweden, Biological Agriculture & Horticulture, 
DOI: 10.1080/01448765.2023.2207081

Rapporter

Pilotstudie som undersöker om avkastningen 2018 skiljer sig mellan kultursorter och moderna sorter i ekologisk odling. Författare: Karin Gerhardt, Dylan Wallman, Weronika Axelsson Linkowski. Del 8 i serien Future Food Reports:
Äldre sorters spannmål och extremvädret 2018 - hur gick det?

Workshop proceeding från Nordic Association for Food Studies (NAFS) Workshop 2021: 
Communicating and presenting food from the past to the future: Historical, contemporary and evolving perspectives

 

Studentarbeten

Inom projektet utförs ett antal arbeten på masternivå. Här kan du läsa dem:

Studentarbeten

Seminarier

Här finns dokumentation från de seminarier som genomförts inom projektet. 

1 december 2022, Ultuna:

Presentation av forskningsprojektet på konferensen "Forskning för framtidens ekologiska produktion". SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) och Formas bjöd den 1 december 2022 in till en heldag om ny och framtida ekoforskning. Där presenterades projektet Historiska sädesslag i framtidens mat som ett av fyra Formasprojekt.

Se en film av presentationen här.

 

20 maj 2019, Ultuna:

- Ett förändrat klimat och hållbar spannmålsproduktion, vad bör vi tänka på? (PDF, 9 mb) Jacob von Oelreich, sektoransvarig inom klimatanpassning Kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI.

- Hur påverkade klimatvariationer spannmålsodlingarna i historisk tid? (PDF, 1 mb). Matti Wiking Leino, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

"Gamla vetesorter klarar torkan bättre 2018". Karin Gerhardt, SLU, om projektet.

5 februari 2020: Kan spannmål bidra till hållbar hälsa?

Öppet seminarium, 5 februari på KSLA. Se seminariet på KSLA:s webbsida.

3 juni 2020: Webbesminarium: Odling och förädling av kulturspannmål

Presentation av studentarbeten. Med Tove Ortman, Hannah Wendin, Klara-Li Yngve, Hanna Smidvik. 

Se det inspelade seminariet här (länk till SLU Play)

23 juni 2021: Hur smakar kulturspanmål?

Under detta seminarium presenterades forskningsprojektet, och inbjudna deltagare gjorde presentationer med fokus på smak! Se de åtta inspelade föreläsningarna här! (länk till Youtube där samtliga filmer finns). 

 • Karin Gerhard: Projektpresentation
 • Karin Wendin: Hur går sensorisk forskning till? Hur smakar egentligen mjöl?
 • Tove Ortman: Kulturspannmål och ekologisk odling – lantbrukares erfarenheter
 • Galia Zamaratskaia: Kulturspannmålens nutritionssammansätning – vad säger forskningen?
 • Roger Andersson: Kostfibrer & fenoler i kulturspannmålen
  – varför undersöker vi det?
 • Caroline Lindö: Hur lyfter man fram kulturspannmålets smak och näring på bästa sätt?
 • Curt Niklasson & Frans Brozén: föreningen Gutekorn på
  Gotland: Hur jobbar Gutekorn med förädling av kulturspannmål?
 • Jan Svensson: Studie av odlings- och bakegenskaper hos enkorn och emmervete från NordGen.

5 april Digitalt seminarium: Ongoing Nordic projects - heritage cereals

Under seminariet presenterades pågående projekt om kulturspannmål i Norden. Seminariet arrangerades tillsammans med Diversity to Fields (HAMK, Finland). Alla presentationer spelades in, och länken kommer att publiceras på denna webbsida så snart det är möjligt.

Här kan man se filmerna från seminariet. (Länk till youtube-kanal).

Läs en sammanfattning av vad företrädare för projektet sa på seminariet här: Summary from webinar Ongoing Nordic projects - heritage cereals (länk till pdf)

Nyhet om seminariet:

Webinar: “Ongoing Nordic projects - heritage cereals”

Recently, Häme University of Applied Sciences (HAMK, Finland) and Swedish University of Agricultural Sciences (SLU, Sweden) arranged a webinar on the topic “Ongoing Nordic projects - heritage cereals” with the aim to increase awareness among researchers and non-academic partners on currently running projects and create a platform for new networks and further collaboration.

Meeting the challenge of achieving sustainable food production and consumption requires consideration of all major aspects including land and resource use, crop production, consumer behaviour and human health.

Leading researchers, students and industry professionals participated in this half-day webinar, and various aspects of heritage cereals were covered, ranging from genetic and diversity to sustainability and healthy aspects...

Läs hela artikeln här (länk till nyhet på slu.se)

Projektet i media

Hör hur tunnbrödet ska förnyas med urgamla kulturspannmål
Inslag från SVT Västernorrland 11 april 2022. 

Karin tipsar om fyra kulturspannmål för ett gott tunnbröd.  Inslag från SVT Västernorrland 11 april 2022. 

Kändisbagaren gräddar framtidens bröd i Husum: "Försöker utmana". Artikel i Önsköldsviks allehanda den 7 februari 2022. Om försöksbakning av tunnbröd med kulturspannmål (låst artikel, öppnas i nytt fönster).

Historisk mångfald för framtiden. Artikel i Biodiverse nr 2/19 av Karin Gerhardt.

Kan gamla frön rädda framtidens skördar? Reportage i Dagens Nyheter 26 september 2019 om kulturspannmål av Elin Peters och Lars Linqvist. (låst artikel, öppnas i nytt fönster).