Forskning för framtidens ekologiska produktion

Senast ändrad: 08 augusti 2023
Maria Tunberg står vid en talarstol och pratar i en mikrofon. Bakom henne en grön rollup med texten Epok.

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) och Formas bjöd den 1 december 2022 in till en heldag om ny och framtida ekoforskning. Dagen inleddes med presentationer om möjligheter till finansiering för forskning och innovation i Sverige och Europa och fortsatte med presentationer från Formas fyra ekoprojekt. Därefter hölls en paneldiskussion med representanter från de fyra projekten om framtidens ekologiska produktion och utmaningar i forskningen samt lärdomar från de presenterade forskningsprojekten.

Möjligheter till forskningsfinansiering (Alexandra Jeremiasson, Formas)

Alexandra Jermiasson från forskningsrådet FORMAS berättar om möjligheter till forskningsfinansiering för forskning relevant för ekologisk produktion och konsumtion. Från konferensen "Forskning för framtidens ekologiska produktion" som anordnades av SLU Ekologisk produktion och konsumtion och FORMAS den 1 december 2022.

Ökat utnyttjande av vall i foder till grisar

Utfodringsstrategier och inverkan av gräs/klöverensilage på produktion, fertilitet, N-förluster, hälsa och beteende. – Magdalena Åkerfeldt

Historiska sädesslag i framtidens mat

I ett fyraårigt projekt undersöks gamla spannmålssorter av forskare från SLU och Högskolan Kristianstad tillsammans med branschfolk. Syftet är att undersöka potentialen hos kulturspannmål i ekologisk produktion.

Vad begränsar expansionen av ekologisk odling i Sverige?

Melanie Karlsson och Rafaelle Reumaux

Panel - ekoforskning framåt, utmaningar för eko och lärdomar från projektarbetet?