Historiska sädesslag i framtidens mat. Resurser och dokumentation

Senast ändrad: 02 april 2020

Här finns länkar, presentationer och dokumentation från de evenemang som vi genomför inom projektet.

Rapporter

Äldre sorters spannmål och extremvädret 2018 - hur gick det?

Pilotstudie som undersöker om avkastningen 2018 skiljer sig mellan kultursorter och moderna sorter i ekologisk odling.

Författare: Karin Gerhardt, Dylan Wallman, Weronika Axelsson Linkowski

Del 8 i serien Future Food Reports. Läs mer på webbsidan för Future Foods rapporter och informationsmaterial

 

Presentationer

Seminarium 20 maj, Ultuna:

- Ett förändrat klimat och hållbar spannmålsproduktion, vad bör vi tänka på? (PDF, 9 mb) Jacob von Oelreich, sektoransvarig inom klimatanpassning Kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI.

- Hur påverkade klimatvariationer spannmålsodlingarna i historisk tid? (PDF, 1 mb)Matti Wiking Leino, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

"Gamla vetesorter klarar torkan bättre 2018". Karin Gerhardt, SLU, om projektet.

Projektet i media

Historisk mångfald för framtiden. Artikel i Biodiverse av Karin Gerhardt.

Kan gamla frön rädda framtidens skördar? Reportage i Dagens Nyheter om kulturspannmål av Elin Peters och Lars Linqvist.


Kontaktinformation

Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se