Jonė arbetar med återställande av vattendrag

Senast ändrad: 14 juni 2021
Jone håller i en mussla.

Fisk var det minst roliga ämnet under utbildningen på SLU, tyckte Jonė Lescinskaite. Nu är hon specialist på återställande av vattendrag vid miljöministeriet i Litauen. "Ha ett öppet sinne", är hennes bästa råd till alla studenter

Vad jobbar du med?

Mitt jobb är främst relaterat till beslutsfattande. Sedan den nya regeringen tillträdde i vintras har jag varit involverad i strategisk planering för återställande av vattendrag, fiskmigration och budget. Mycket av det jag gör är att lösa problem, vilket involverar mycket kommunikation mellan samhälle, lokala myndigheter, forskare och olika ministerier. Just nu organiserar jag en studie som behövs för att förbereda olika strategier för återställande av vattendrag fram till 2027.

Hur fick du din tjänst?

Jag arbetade på miljöministeriet via en slags betald praktik under ett halvår. Sedan erbjöd de mig ett tvåårigt kontrakt för att arbeta med återställande av vattendrag. Jag började i oktober förra året.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Eftersom jag har en mängd olika uppgifter är ingen dag lik den andra. Jobbet är kontorsbaserat, så under en dag har jag online-möten, ringer en hel del telefonsamtal och skriver flera e-postmeddelanden. Jag har minst några timmar om dagen med produktivt arbete då jag skriver officiella svar från ministeriet angående frågor om dammar. Varje vecka hör journalister av sig med frågor om dammar och planerna för dem, så jag förbereder svar, ger intervjuer och publicerar nyheter.

Vad fick dig att söka masterprogrammet på SLU?

Efter min kandidatexamen i Skottland visste jag att jag ville studera vilda djur och växter och drömde om att bo i Sverige, även om bara för en kort period. Så beslutet var redan fattat. Den enda platsen i Sverige som verkade erbjuda kurser som intresserade mig var SLU i Umeå.

Hur bidrar utbildningen du fick på SLU i ditt jobb?

SLU har bidragit väldigt mycket; utan SLU skulle jag inte vara där jag är nu. Under utbildningen hade vi många väldigt intressanta föreläsare från olika områden, jag tycker att jag införlivar saker som jag lärde mig där i mitt arbete nu.

Några tips till nuvarande och framtida SLU-studenter?

Ärligt talat, på universitetet var fisk mitt inte alls mitt favoritämne, jag är ganska säker på att jag sov igenom några föreläsningar... Så mitt råd är att vara öppen för olika möjligheter; du vet aldrig vart livet och några få slumpmässiga val tar dig. Ena dagen är ett ämne det som intresserar dig minst och nästa dag är du en pionjär som arbetar med det ämnet! Därför är det bra att hålla både ditt sinne och hjärta öppet.

 

 

Tack!

Stort tack till Jonė Lescinskaite!

Och tack till Amber Mertens De Vry, Pablo Del Rio och Markus Woesner; masterstudenterna som under läsåret 20/21 drivit kontot Masters of Nature på Facebook och Instagram som gjort denna intervju.

 

Fakta:

Jonė Lescinskaite

Jag heter Jonė, jag är 29 år. 2018 tog jag examen från programmet Management of Fish and Wildlife Populations på SLU. Jag arbetar vid miljöministeriet i Litauen som specialist på restaurering av reglerade vattendrag.