Adams arbete kan mildra konflikter mellan människor och elefanter

Senast ändrad: 09 januari 2023
Elefant. Foto.

När asiatiska elefanters livsutrymme krymper söker de föda på odlingar, vilket skapar konflikter med lokalbefolkningen. Detta är ett stort hinder i arbetet för att bevara elefanterna och kunskap behövs för att människor och elefanter ska kunna leva tillsammans. Kunskap som Adam Turner bidragit till att ta fram med sitt masterarbete.

Berätta om dig själv!

Jag heter Adam och kommer från Storbritannien. Jag flyttade till Sverige för fem år sedan för att jobba men bestämde mig för att fortsätta min utbildning och började studera ett masterprogram inom bevarandebiologi. Jag är gift och har två söner.

Vad handlar ditt examensarbete om?

Titeln på mitt arbete är: "A camera trap study of Asian Elephants (Elephas maximus) spatio-temporal behaviour to mitigate human-elephant conflicts in the DPKY - forest complex, Thailand".

Jag har använt data från viltkameror i ett skogskomplex av skyddade områden i Thailand för att undersöka elefanternas rumsliga och tidsmässiga beteende. Jag ville förstå deras rörelsemönster för att kunna förutsäga när de ger sig iväg för att plundra grödor i jordbruksområden.

Jag ville också förstå vilka livsmiljöer elefanterna är mest beroende av i nationalparken för att parkförvaltare och myndigheter ska kunna mildra konflikter mellan människor och elefanter. Detta genom att utöka parken med dessa livsmiljöer samt underlätta för parkvaktarna som rycker ut för att mota bort elefanterna när de närmar sig grödorna genom att bättre förstå när grödoplundringarna sker.

Vad kom du fram till?

Jag har identifierat asiatiska elefanters beteende och vilken livsmiljö de använder kopplat till säsong och månfas. Jag har också kunnat se när plundringarna av grödor sker.

Studien visar att asiatiska elefanter är mycket beroende av blandade lövskogar under den kalla säsongen, men parken innehåller bara 7,3% lövskog. Den vanligaste skogstypen i parken är torr vintergrön skog (72,1%).

Det är också under den kalla säsongen som de flesta konflikterna mellan människor och elefanter uppstår då elefanterna plundrar grödor när de är redo för skörd. Detta sker också oftast under fullmåne.

Resultaten indikerar att konflikter mellan människor och elefanter skulle kunna minskas genom att öka typen av livsmiljöer i parken som elefanterna föredrar; den blandade lövskogen. Även anlägga passager för elefanterna med näringsrika växter som elefanterna föredrar.

Då studien visar den vanligaste tidpunkten för grödoplundring kan också parkvakterna jobba mer effektivt.

Varför valde du ämnet?

Jag letade efter ett ämne som är aktuellt och kan hjälpa ett bevarandeprojekt göra skillnad. Jag ville fokusera på konflikter mellan människor och vilda djur och gärna använda viltkameror. Jag gjorde en praktikplats 2018 i detta skogskomplex och frågade om det fanns data jag kunde använda. Jag använde slutligen bifångstdata med elefanter från ett tigerforskningsprojekt och skapade mina frågor baserade på denna information och min erfarenhet där. Jag är mycket nöjd med mina resultat och tacksam för denna möjlighet.

Hur upplevde du din tid som student hos oss?

Jag är distansstudent, men vid de få tillfällena jag var på institutionen älskade jag det och önskade att jag bodde i Umeå så att jag kunde vara där varje dag. Jag träffade flera entusiastiska studenter, vänlig personal. Jag lärde mig allra mest när jag var på plats och såg till att suga i mig så mycket kunskap som möjligt innan jag åkte därifrån.

Vad händer nu?

Nu letar jag efter jobb inom bevarande, gärna med inriktning mot konfliktreducering och där jag får jobba med viltkameror. Jag vill stanna i Sverige med min familj och jobba för Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket men skulle överväga ett jobb utomlands om förhållandena är de rätta. Jag har också övervägt en doktorandtjänst men skulle behöva hitta rätt projekt som passar min kompetens.


Kontaktinformation