Clara brinner för restaureringsekologi

Senast ändrad: 13 augusti 2020
Porträttbild av Clara Espinosa.

Clara Espinosa läser en master i bevarandebiologi. Examensarbetet har hon valt att göra på SLU Vilt, fisk och miljö. Här studerar hon olika restaureringsmetoder som används i våra skogar.

Berätta om dig själv!

Jag skulle beskriva mig själv som en aktiv och positiv person som älskar att spendera tid utomhus. Jag kommer från Spanien men detta är mitt andra år i Sverige, där jag studerar för att ta en masterexamen i bevarandebiologi.

Vad handlar ditt examensarbete om?

I min masteruppsats kommer jag att studera olika restaureringsmetoder som används i boreala skogar. Mitt mål är att testa om dessa nya metoder kan förbättra växternas biologiska mångfald. Jag hoppas att mitt examensarbete kan ge resultat som hjälper till att genomföra fler restaureringsåtgärder i de boreala skogarna.

Varför valde du det ämnet?

Mitt huvudintresse för biologi är restaureringsekologi, det tvärvetenskapliga tillvägagångssättet fascinerade mig och jag tror att det kommer att spela en nyckelroll under de följande åren, när vi står inför konsekvenserna av klimatförändringar och mänsklig påverkan.