Irene studerar älgars och rådjurs livsmiljöer

Senast ändrad: 13 augusti 2020
Porträttbild av Irene Hjort.

Var väljer älgar och rådjur att vara under olika delar av året? Det har Irene Hjort tittat närmare på i sitt examensarbete.

Berätta om dig själv!

Jag heter Irene och är en 29-årig småbarnsmor som är bosatt i Jämtland och håller på med mitt avslutande år på Jägmästarprogrammet vilket jag gör vid institutionen för vilt, fisk och miljö på SLU i Umeå.

Vad handlar ditt examensarbete om?

Det handlar om habitatval hos älg och rådjur, jag har sett närmare på var de väljer att vara under olika delar av året.

Mitt resultat visar på att tillgången på foder är väldigt starkt styrande när de väljer vilket habitat de skall vistas i, möjligen med undantag för brunsten.

Varför valde du ämnet?

Jag är väldigt intresserad av djur och natur och särskilt ur ett holistiskt perspektiv, att jag sedan som jägare i i Norrland vurmar lite extra för älg är väl nästan bara att vänta sig.

Hur har du upplevt din tid som student vid institutionen för vilt, fisk och miljö?

Jätterolig och så otroligt positivt bemötande då jag behövt ha min dotter med mig, fantastiskt!

Vad händer härnäst?

Nu blir det ett till examensarbete i skogsvetenskap om älgars rörelsemönster under brunsten, också det vid institutionen för vilt fisk och miljö.