Linda skriver dubbla exjobb

Senast ändrad: 09 januari 2023
Porträttbild av Linda Zetterkvist.

Linda Zetterkvist pluggar till jägmästare och har valt att skriva två examensarbeten hos oss, ett i biologi och ett i skogsvetenskap. På så sätt kan hon sedan ta ut dubbla examen efter avslutad utbildning. Läs mer om Lindas första exjobb nedan!

Berätta om dig själv!

Mitt namn är Linda och studerar mitt sista år på Jägmästarprogrammet genom att göra två examensarbeten (ett i skogsvetenskap och ett i biologi) på institutionen för vilt, fisk och miljö på SLU, Umeå. Som jägare har jag stort intresse för skog naturhänsyn- därav valet att studera till jägmästare.

Vad handlar ditt examensarbete om?

Mitt examensarbete är inriktat mot rådjur, älg och kronhjorts rörelsemönster, dels i förhållande till varandras närvaro samt deras val av livsmiljöer, så kallade habitat, i förhållande till beskogade miljöer. Vad gäller habitatval så tittade jag även på om det skiljer sig åt mellan årstiderna, art och tid på dygnet.

Vad kom du fram till?

Med mitt arbete kom jag fram till att alla tre klövvilts rörelsemönster påverkas av varandras närvaro genom att aktivt välja områden där färre djur av de andra arterna finns. Vad gäller habitatval så visade det sig att den livsmiljö de väljer varierar mellan årstider samt mellan arterna. Habitatvalen såg också olika ut mellan arterna vad gäller natt- och dagaktivitet.

Hur har du upplevt din tid som student hos oss?

Jag har trivts väldigt bra på institutionen för vilt, fisk och miljö med kunniga och hjälpsamma människor samt likasinnade masterstudenter att umgås och bolla ideer med.

Vad händer härnäst?

Härnäst börjar examensarbete nummer två i biologi med inriktning mot hur klövvilts aktivitetsmönster ändras i förhållande till varandras närvaro.