Sanghyun Kim - på ständig jakt efter intressanta forskningsprojekt

Senast ändrad: 13 augusti 2020
Porträttbild av Sanghyun Kim.

Sanghyun Kim beskriver sig själv som en nomad på jakt efter intressanta forskningsprojekt och ställen att leva. Hos oss på Vilt, fisk och miljö stannade han till för att skriva sitt examensarbete om effekten av olika skogsskötselmetoder på svampar i svenska skogar.

Berätta om dig själv!

Jag är från Korea och ser mig själv som lite av en nomad då jag ständigt är på jakt efter intressanta forskningsprojekt och trevliga ställen att leva. Jag tog min examen vid Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik vid Umeå Universitet, men gjorde mitt examensarbete vid SLU Vilt, fisk och miljö.

Berätta om ditt examensarbete!

I mitt examensarbete utvärderade jag effekten av olika skogsskötselsmetoder på svampar i svenska skogar. Jag jämförde påverkan av traditionellt kalhyggesbruk och kontinuitetsskogsbruk - där bara en del av träden plockas ut - på artsammansättningen av marksvampar.

Jag såg att kontinuitetsskogsskötsel hade en betydligt mindre påverkan jämfört med traditionellt kalhyggesbruk. Sammansättningen av marksvamparna vid kontinuitetsskogbruk var också i stort sett densamma som i orörda skogar vilket tyder på att kontinuitetskogsbruk kan vara ett alternativ för hållbar skogsskötsel i framtiden.

Varför valde du det ämnet?

Att jag i mitt examensarbete valde att studera olika skötselmetoders ekologiska påverkan berodde på att jag ville bygga vidare på mina programstudier och kombinera det jag lärt mig inom skogsproduktion och bioteknologi i ett projekt med mer ekologisk prägel.

I mitt projekt fick jag möjlighet att göra detta och förkovra mig inom hur molekylära tekniker kan användas i ett ekologiskt sammanhang.

Hur har du upplevt din tid som student vid Vilt, fisk och miljö?

Jag har kunnat arbeta effektivt och självständigt med flexibla arbetstider och jämlika diskussioner. Jag har också deltagit i många intressanta seminarier och konferenser genom institutionen.

Forskarna här är trevliga och respekterar alla. Varje fredag har vi fredagsfika då vi umgås och äter hembakade godsaker, en cool tradition på institutionen.