Anders studerar öringars vandringsbeteende

Senast ändrad: 09 januari 2023
Porträttbild av Anders Kivijärvi.

Intresset för skogsbruk fick Anders att söka till jägmästarprogrammet. Under utbildningen växte intresset för biologi fram allt mer och nu gör han sitt examensarbete om öringars vandringsbeteende.

Berätta om dig själv!

Jag heter Anders Kivijärvi och kommer från Luleå. Mina intressen är utförsåkning och fiske. Anledningen till att jag sökte jägmästarprogrammet var intresset för skogsbruket, men efterhand har den biologiska sidan växt fram och nu läser jag masterprogrammet Management of Fish and Wildlife Populations.

Vad handlar ditt examensarbete om?

Mitt exjobb handlar om att kartlägga vandringsbeteenden för öringpopulationer i översta Vindelälven, bland annat den beryktade Ammarnäsöringen.

Varför valde du ämnet?

Det är viktigt, framför allt i avseende på hur populationerna bör förvaltas men även för att förstå vilka typer av andra åtgärder som kan påverka fisken. Till exempel kan ett dammbygge utgöra ett vandringshinder och förhindra reproduktion.