Anpassar älgar sitt beteende för att överleva jakten?

Senast ändrad: 09 januari 2023
Porträttbild av Lukas Graf i skog.

Ändrar älgar sina rörelsemönster och väljer andra livsmiljöer under jakten för att öka sina överlevnadschanser? Det har Lukas Graf undersökt i sin masteruppsats.

Berätta om dig själv!

Jag heter Lukas och kommer från Tyskland. Jag är definitivt en friluftsmänniska och gillar att vara ute i skogen eller bergen. Mitt hemuniversitet är University of Natural Resources and Life Sciences i Wien, så jag är ganska långt hemifrån när jag skriver mitt examensarbete här i Umeå.

Vad handlar ditt examensarbete om?

Det fokuserar på hur älgar som är utsatta för jakt lär sig att förändra sitt beteende.

Älgar jagas kraftigt i hela Sverige, vilket borde leda till anpassningar i deras "anti-predationsbeteende". Jag undersöker om individer anpassar sina rörelsemönster och livsmiljöval för att öka sina överlevnadschanser. Mer specifikt undersöker jag om inlärningsbeteendet skiljer sig mellan älgkor och älgtjurar, och om älgkor lär sig av erfarenheten av att förlora sina kalvar i jakt.

Jag analyserar rörelsedata från GPS-halsbandsförsedda älgar i två regioner i södra Sverige. Jag tittar på rörelsehastighet och använda kontra tillgängliga livsmiljöer i förhållande till olika variabler, så som överlevnad, ålder och mänskligt jakttryck.

Varför valde du ämnet?

Som jägare har jag alltid varit intresserad av klövvilt och forskning om dem. För ett tag sedan fick jag möjlighet att delta i en fördjupad workshop som fokuserade på att analysera telemtridata i R. Att göra exjobbet på SLU gav mig möjligheten att tillämpa det jag har lärt mig där med mitt intresse för klövvilt.