Påverkar död ved förekomsten av orkidéer?

Senast ändrad: 09 januari 2023
Porträttbild av Linnea Edwang Stridbo.

Linnea Edwang Stridbo skriver sitt examensarbete hos oss på Vilt, fisk och miljö. Med sitt arbete hoppas hon kunna bidra till den naturvårdande skötseln av de unika kalkgranskogarna i Jämtland.

Berätta om dig själv!

Mitt namn är Linnea Edwang Stridbo och jag är en positiv jägmästarstudent som gillar att pröva nya saker. Jag bor i min hemstad Östersund där jag, förutom min handledare på Vilt, fisk och miljö, även har en handledare på Länsstyrelsen.

Vad handlar ditt examensarbete om?

I mitt exjobb på VFM ska jag undersöka förekomsten av död ved och orkidéer i kalkgranskogar i Jämtland. Syftet är att ta reda på om död ved på något sätt påverkar förekomsten av orkidéer.

Varför valde du det ämnet?

Det var genom mitt jobb på Skogsstyrelsen som mitt intresse för naturvårdande skötsel ökade och jag har sedan dess velat lära mig mer om framför allt kalkbarrskogar. Min förhoppning är att jag genom mitt examensarbete kan bidra med någonting användbart för den naturvårdande skötseln av de unika kalkgranskogarna i Jämtland.