Bekämpningsmedel i grundvatten och sediment

Senast ändrad: 22 augusti 2018

Här finns data från undersökningar av bekämpningsmedel i grundvatten och i bäcksediment i fyra s.k. typområden på jordbruksmark samt sediment i två åar.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

stefan.andersson@slu.se, 018-672416

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se