Tema: Faktablad

Senast ändrad: 06 december 2018

Centrum för biologiskt mångfald och Riksantikvarieämbetet har gemensamt tagit fram ett antal rikligt illustrerade broschyrer om biologiskt kulturarv.

Biologiskt kulturarv - Faktablad

Riksantikvarieämbetet har publicerat dessa i sin Vårda Väl-serie. Broschyrerna biologiskt kulturarv i olika miljöer och på olika detaljeringsgrad. De presenterar såväl grundkunskap om metodik och förslag till tillämpning. Tanken är att Vårda Väl om biologiskt kulturarv ska ge olika ingångar till biologiskt kulturarv som är lättillgänglig, intresseväckande och praktiskt användbar.

Broschyrerna kan köpas eller laddas ned gratis via nedanstående länkar:


Kontaktinformation

Anna Westin, Forskare
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
anna.westin@slu.se, +4618-672703, +460702952703