Tema: Skötsel av hotade arter och naturtyper

Senast ändrad: 06 december 2018

Vi har arbetat med hur biologiskt kulturarv kan bidra med kunskap om och förslag till skötsel av hotade arter och naturtyper. Exempelvis:

Mnemosynefjäril

Väddnätfjäril

Kalkbarrskogar

Slåtter

Mer information om detta kommer inom kort på denna webbplats.

Mer om arter och naturtyper på RAÄ:s webbplats:


Kontaktinformation

Anna Westin, Forskare
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
anna.westin@slu.se, +4618-672703, +460702952703