Tema: Renbete, kulturlandskap och biologisk mångfald i Laponia

Senast ändrad: 15 januari 2018

Syftet är att genom integrering av traditionell och akademisk kunskap belysa samband mellan bosättningshistoria, renskötsel, biologiskt kulturarv och biologisk mångfald i fjällen, som underlag för kulturmiljö- och naturvård och uthålligt nyttjande av renbetesmarker.

Finansiering: länsstyrelsen i Norrbottens län


Kontaktinformation