Tema: Information och skötsel skyddade områden

Senast ändrad: 11 september 2020

Skyddade områden utgör miljöer som man vill berätta om och visa upp för besökare. Biologiskt kulturarv både breddar och fördjupar kunskapen om natur- och kulturvärden och hur dessa hör ihop, och lämpar sig därför utmärkt som utgångspunkt för information.

Biologiskt kulturarv skötsel skyddade områden

Vi har använt biologiskt kulturarv som utgångspunkt för förvaltning i åtta reservat med lyckat resultat som har använts såväl i information som till nya skötselförslag.

  • Gräsö gård (Uppsala län) - naturreservat
  • Brottö skärgårdsjordbruk (Stockholms län) – kulturreservat
  • Biskops Arnö (Uppsala län) – naturreservat

Hjälmö skärgårdsjordbruk (Stockholms län) – naturreservat: Projektet har bidragit med kunskap till utställningar och naturstig som man kan läsa om.
Besöksgård på Hjälmö

Det står också om arbetet i skärgårdsstiftelsens skrift ”levande skärgårdsnatur 2014” på sid 29. Här finns en länk till Levande skärgårdsnatur.

  • Gallejaur (Norrbottens län) – kulturreservat + naturreservat
  • Smedstorp dubbelgård (Östergötlands län) – kulturreservat
  • Åsnebyn (Västra götalands län) - kulturreservat
  • Norrbys i Väte (Gotlands län) - kulturreservat

Riksanikvarieämbetets webbsida finns inventeringsrapporter för dessa områden.


Kontaktinformation