Tema: Inventeringsmetodik och tolkning

Senast ändrad: 25 oktober 2017

Biologiskt kulturarv Inventeringsmetodik och tolkning

Inom ramen för detta projekt har CBM utvecklat en metod som kan användas i de flesta sammanhang och som provats i flera natur- och kulturreservat. Metoden publiceras inom kort. Inventeringsrapporterna finns att läsa under ”förvaltning av skyddade områden”.’

Mer om inventering på RAÄs hemsida.

Det biologiska kulturarvet har skapats genom en kombination av naturliga förutsättningar, naturliga processer och människans nyttjande av naturen. Därför förutsätter tolkningen att man växlar mellan historisk kunskap om människans nyttjande och biologisk kunskap om hur naturen kan ha svarat på människans aktivitet. Ofta tillför det ny kunskap om både biologi och historia.

Principen för tolkning presenteras här.

Mer om tolkning på RAÄs hemsida.

Ytterligare relevant publikation:

Kommer...


Kontaktinformation