Forskning om skogen

Senast ändrad: 19 mars 2021

Närbild på en råbock i högt gräs. Foto.

Foto: Johan Månsson

Det finns mycket att upptäcka

SLU forskar om mångfalden i skog på många sätt. Vilken skog är mest effektiv att skydda i till exempel naturreservat för att rädda hotade arter? Hur fungerar naturhänsyn inom skogsbruket? Hur påverkar naturvårdsbränningar eller andra skötsel- och restaureringsåtgärder? Hur rör sig älg, varg och andra djur i skogen? Vilka skogar trivs vi människor i? Hur många insekter kan det finnas i en stubbe?

Det finns mycket att upptäcka - i skogen, såklart, men också i den mångfald av forskningsprojekt om skogen som finns på SLU. Här har vi samlat en bråkdel av allt som pågår.

 

Artiklar ur Biodiverse

Forskningsfilmer om skogen

Aspen - en interaktiv film om ett viktigt naturvårdsträd 

I filmen Aspen får vi lära oss om trädets betydelse för biologisk mångfald. Filmen är interaktiv och har gjorts för Skogforsk och SLU utifrån resultaten från det tidigare forskningsprogrammet Smart Hänsyn.

Hur mycket är ett träd värt?

Värt att veta den 7 november 2019, ett föredrag av Sebastian Sundberg (Artdatabanken): 

Forskning inom restaureringsekologi (institutionen för vilt, fisk och miljö)

Här kan du läsa om restaureringsekologi, om aktuella projekt, och se filmer om forskningen. Till exempel: forskare vill ta reda på om man kan använda impediment, det vill säga improduktiv skog, i naturvården.

KonstEko presenterar: Marie Kvarnström

Marie Kvarnström från SLU Centrum för biologisk mångfald pratar om hur naturen samspelar i hennes närmiljö. KonstEko är ett projekt av Anette Wixner i samarbete med Knivsta kommun och med stöd av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling.

 

 

 

forskare i en skog. Foto.

Foto: Jenny Svennås-Gillner

Trädböckerna

Här kan du läsa om de böcker som är priset i vår dikttävling. Bokprojektet startade redan 2009 med boken Sälg - livets viktigaste frukost (läs en artikel om boken här). Entomologen Bengt Ehnström har skrivit, och konstnären Martin Holmer illustrerat samtliga fem hittills utkomna böcker.

Sälgen är ett av våra vanligaste träd, vars värde som livsviktig värd åt hundratals andra arter höll på att falla i glömska. Så här sa Torbjörn Ebenhard, nu föreståndare för SLU Centrum för biologisk mångfald om sälgen:

– Inget annat svenskt trädslag ger mat åt så många fjärilsarter och många andra insektsarter. Varje sälg är en biologisk skattkammare som myllrar av liv under hela sin levnad. I sälgens blommor finns också livets viktigaste frukost för vilda bin och humlor som yrvaket börjar surra redan då vintern fortfarande har sitt grepp om landskapet. Då blommar inget annat än sälgen och de närbesläktade videarterna. 

Värt att uppmärksamma! Sedan dess har bokserien byggts på med böcker om asp, björk, tall och gran. 

Fem böcker i serien om trädens liv | Externwebben (slu.se)

 

 

 

 

 


Kontaktinformation