Kontakt

Senast ändrad: 19 maj 2019

Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter

I genbanken arbetar Karin Persson, Inger Hjalmarsson och Linnea Oskarsson som genbankskuratorer, Henrik Morin som konsulent och Erik De Vahl som trädgårdsmästare och genbankskurator. Våra arbetsuppgifter är att sköta, utveckla och informera om genbankens samlingar.

För skötseln av genbankens samlingar i fält och växthus har vi hjälp av odlingsteknisk personal och ett nära samarbete med Odlingsenheten i Alnarp.

1500xPOM_treskratt - Kopia.jpg
Karin Persson, Inger Hjalmarsson och Linnea Oskarsson. Foto: Lovisa Jones, SLU.
Erik och Henrik - Kopia.JPG
Erik De Vahl och Henrik Morin. Foto: Karin Persson, SLU.

Kontaktinformation

Genbankskurator för frukt och bär: Inger Hjalmarsson, 040-41 55 74, alt. 070-414 50 64, inger.hjalmarsson@slu.se

Genbankskurator för krukväxter, prydnadslökar och -knölar: Karin Persson, 040-41 55 46 alt. 0702-64 63 56, karin.persson@slu.se

Genbankskurator för perenner: Linnea Oskarsson, 040-41 55 86 alt. 070-350 14 19, linnea.oskarsson@slu.se

Trädgårdsmästare och genbankskurator för fleråriga köksväxter: Erik De Vahl, 0724-54 98 79, erik.de.vahl@slu.se

Konsulent, ansvarig för rosor, prydnadsträd och -buskar: Henrik Morin, 070-313 29 82, henrik.morin@slu.se

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se